Ogłoszenia

W tym miejscu zamieszczane będą informację o bieżących postępowaniach przetargowych oraz zapytaniach ofertowych dla usług i dostaw w ramach Projektu przeprowadzanych przez Beneficjenta Wiodącego,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt w związku z realizacją Projektu ”Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

 

Dostawa trzech kamer foto-pułapek:Zapytanie ofertowe fotopułapki_3szt

 

 

Zapewnienie kateringu podczas jednodniowej konferencji, do usługobiorcy należeć będzie zapewnienie cateringu zgodnie z opisem:

zapytanie ofertowe_katering_24Listopad

*

 

 

Dostawa dwóch obroży telemetrycznych oraz odbiornika telemetrycznego, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
Zapytanie ofertowe obroże i odbiornik telemetryczny