European Bison NetworkStowarzyszenie Miłośników ŻubrówEuropean Bison Conservation Center (EBCC)BSG IUCNKRŻOchrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodniaOchrona ex situ żubra Bison bonasus w PolsceŻubry w Polsce
Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 3,306,415.00PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” , umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D займ на карту быстро
Projekt koordynowany jest przez SGGW w partnerstwie z Białowieskim Parkiem i Nadleśnictwami: Browsk, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Krynki, Waliły, Żednia, Borki, Czerwony Dwór, Augustów, Płaska i Gołdap.